Kimonos 

Handmade Kimonos from upcycled Vintage Saris. 

Made in a non-profit Atelier in Rural India (Jaipur). Each Kimono is unique.